Jag ville utöka mitt kreativa skapande till nya material, tekniker och färger. Vara mindre begränsad till en stil men med en sammanhållande länk, återvinning. Det andra ser som skräp är skatter i min värld, som får igång min fantasi och lust att skapa. Här kommer jag att visa upp det jag gör och har gjort av loppisfynd, bakgårdsskräp och naturens egna material. Hoppas att ni tycker om det och låter er inspireras.

I wanted to expand my creative creation to new materials, techniques and colors. Be less restricted to one style but with a connecting link, recycling. What others see as trash are treasures in my world, that helps my imagination and desire to create. Here I will show off the things I do and have done. Flea market bargains, backyard debris and nature's own materials. I hope you like it and gets inspired.

tisdag 21 februari 2012


Byggt en hylla till gamla resväskor av material från en gammal bokhylla, garderob och gamla brädor. Färgen blandade jag till själv. Resväskorna är självklart loppisfynd. Ännu fattas en resväska till den nedersta hyllan men det ger mig ju en anledning till att besöka ännu ett loppis. :-)


Built a shelf for old suitcases of material from an old bookcase, wardrobe and old boards. The color I've mixed myself. The suitcases are of course flea market finds. Still missing one suitcase to the bottom shelf, but it gives me a reason to visit moore flea markers. :-)
Varför inte använda en gammal kopparkittel som lampa? Jo det gick ju bra.:-)
Why not use an old  copper Kettle as a lamp? Oh yes, that worked fine. :-)
En potatislår på hjul. Målad, försedd med lock klädd med skinn från en gammal pälskappa.
A big bin on wheels  painted and fitted with a lid lined with fur from an old fur coat.
Ett loppisfynd, målat och försett med beslag och handtag. Återanvända förstås.
A flea market finds, painted  with fittings and handles. Reuse of course. 

En lampa av gamla böcker. A lamp of old books   


Gamla brädor som fått patina av att ligga utomhus några år blev hängare. Udda knoppar och krokar bidrar till charmen. Hjärtat är utsågat ur ett gammalt soffbord och bearbetat med täljkniv.Den röda färgen är egen blandning.Old boards with patina of laying outdoors a few years became a hanger. Odd knobs and hooks adds to the charm. The heart is sawn out from an old coffee table and worked with a knife. The red color is my own blend.

A small hanger 250 kr 
Detta fönster kommer förmodligen från nån gammal lada. Efter att ha tvättat och slipat det och gjort några hyllor blev det så här fint.


This window is probably  from some old barn. After being washed and sanded  I made ​​some shelves and it became  this nice.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar