Jag ville utöka mitt kreativa skapande till nya material, tekniker och färger. Vara mindre begränsad till en stil men med en sammanhållande länk, återvinning. Det andra ser som skräp är skatter i min värld, som får igång min fantasi och lust att skapa. Här kommer jag att visa upp det jag gör och har gjort av loppisfynd, bakgårdsskräp och naturens egna material. Hoppas att ni tycker om det och låter er inspireras.

I wanted to expand my creative creation to new materials, techniques and colors. Be less restricted to one style but with a connecting link, recycling. What others see as trash are treasures in my world, that helps my imagination and desire to create. Here I will show off the things I do and have done. Flea market bargains, backyard debris and nature's own materials. I hope you like it and gets inspired.

onsdag 7 mars 2012
 
Tog isär några gamla pallar....tvättade rent och slipade alla brädor....
I took apart some old pallets ....washed and sanded all the boards ....

målade med tunn gråvit färg och skruvade på brädorna igen...satte på hjul...
painted with thin gray-white color and screwed on the boards again ...put on wheels...
Klart ! :-)  Done! :-)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar