Jag ville utöka mitt kreativa skapande till nya material, tekniker och färger. Vara mindre begränsad till en stil men med en sammanhållande länk, återvinning. Det andra ser som skräp är skatter i min värld, som får igång min fantasi och lust att skapa. Här kommer jag att visa upp det jag gör och har gjort av loppisfynd, bakgårdsskräp och naturens egna material. Hoppas att ni tycker om det och låter er inspireras.

I wanted to expand my creative creation to new materials, techniques and colors. Be less restricted to one style but with a connecting link, recycling. What others see as trash are treasures in my world, that helps my imagination and desire to create. Here I will show off the things I do and have done. Flea market bargains, backyard debris and nature's own materials. I hope you like it and gets inspired.

måndag 7 maj 2012
Fyndade på loppis ett antal kakformar utan att riktigt veta vad jag ska ha dem till. En ide är att pynta med sisal och tygros och hänga som prydnad.
Bought at a flea market a number of cake tins, without really knowing what to do with them. One idea is to decorate with sisal and a linen rose and hang as ornaments.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar