Jag ville utöka mitt kreativa skapande till nya material, tekniker och färger. Vara mindre begränsad till en stil men med en sammanhållande länk, återvinning. Det andra ser som skräp är skatter i min värld, som får igång min fantasi och lust att skapa. Här kommer jag att visa upp det jag gör och har gjort av loppisfynd, bakgårdsskräp och naturens egna material. Hoppas att ni tycker om det och låter er inspireras.

I wanted to expand my creative creation to new materials, techniques and colors. Be less restricted to one style but with a connecting link, recycling. What others see as trash are treasures in my world, that helps my imagination and desire to create. Here I will show off the things I do and have done. Flea market bargains, backyard debris and nature's own materials. I hope you like it and gets inspired.

lördag 16 juni 2012

En gammal koffert tillsammans med ett litet bord blev ett praktiskt sängbord med förvaring.
An old trunk along with a small table became a practical bedside table with storage.


Jag hade sparat foten till en gammal garnvinda och fick en idé till ett sidobord när jag hittade klockan på loppis. Så blev det ett "Urbord"
I had saved the foot of an old yarn winder and got an idea for a side table when I found the watch at the flea market. So it became a "Time table"
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar