Jag ville utöka mitt kreativa skapande till nya material, tekniker och färger. Vara mindre begränsad till en stil men med en sammanhållande länk, återvinning. Det andra ser som skräp är skatter i min värld, som får igång min fantasi och lust att skapa. Här kommer jag att visa upp det jag gör och har gjort av loppisfynd, bakgårdsskräp och naturens egna material. Hoppas att ni tycker om det och låter er inspireras.

I wanted to expand my creative creation to new materials, techniques and colors. Be less restricted to one style but with a connecting link, recycling. What others see as trash are treasures in my world, that helps my imagination and desire to create. Here I will show off the things I do and have done. Flea market bargains, backyard debris and nature's own materials. I hope you like it and gets inspired.

torsdag 19 juli 2012

Stommen på en gammal skolbänk målades svart och fick en ny skiva av
pallträ som slipats och sen dekorerats med ett rutmönster.
The body of an old school desk was painted black and got a new disc of pallet wood polished and then decorated with a checkered pattern.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar