Jag ville utöka mitt kreativa skapande till nya material, tekniker och färger. Vara mindre begränsad till en stil men med en sammanhållande länk, återvinning. Det andra ser som skräp är skatter i min värld, som får igång min fantasi och lust att skapa. Här kommer jag att visa upp det jag gör och har gjort av loppisfynd, bakgårdsskräp och naturens egna material. Hoppas att ni tycker om det och låter er inspireras.

I wanted to expand my creative creation to new materials, techniques and colors. Be less restricted to one style but with a connecting link, recycling. What others see as trash are treasures in my world, that helps my imagination and desire to create. Here I will show off the things I do and have done. Flea market bargains, backyard debris and nature's own materials. I hope you like it and gets inspired.

tisdag 1 januari 2013

Remade bedside table


Ett sängbord med glasskiva i ny röd shabbad nyans och med ett matchande
tyg under glaset.
A bedside table with a glass top in new shabby red color with a matching fabric
under the glass.

En gammal låda fick ett nytt lock av en del av en bordsskiva.
Gångjärnen är gamla och charmigt rostiga. 
En beskrivande text och lådan är redo att fyllas med nödvändiga och onödiga ting.
An old box got a new top from a portion of a table top. 
The hinges are old and charmingly rusty.
A descriptive text and the box is ready to be filled with necessary and unnecessary things.


Ett sängbord

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar